Jste zde

Závěrečná konference projektu Optimalizace systému boje s korupcí

Dne 16. září 2015 se konala pod záštitou Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO konference k projektu EU

„Optimalizace systému boje s korupcí v rezortu Ministerstva obrany“ (dále jen „projekt EU“). 


Konference byla realizována  v úzké spolupráci ze Sekcí dozoru a kontroly MO.  Na konferenci byl představen nový model institucionálního zabezpečení boje s korupcí, ukotvení Etického kodexu zaměstnanců MO, modernizovaný model informačního prostředí a protikorupčního vzdělávání.

Konference poskytla podrobnější informace o jednotlivých výstupech a opatřeních optimalizace systému boje s korupcí v rezortu MO, konkrétních výsledcích a produktech klíčových aktivit projektu EU.

Účastnící konference společně se zástupci rezortu obrany se shodli, že realizovaná opatření přispějí k zefektivnění boje s korupcí v rezortu MO ve smyslu zvýšení účinnosti celého systému. 

Jednotlivé prezentace jsou přílohou této stránky.

 

Fotogalerie

Nahoru