Jste zde

Zahraniční spolupráce

Oddělení zahraniční spolupráce SPSŘO

spolupracuje na aktivitách, projektech a programech Evropské obranné agentury (EDA), Konference národních ředitelů pro vyzbrojování NATO (CNAD) a alianční agentury pro podporu (NSPA). Zároveň koordinuje možnosti společných akvizičních projektů v rámci států Visegrádské čtyřky a ve speciálních bilaterálních formátech (česko-slovenská pracovní skupina v oblasti vyzbrojování a česko-polská skupina v oblasti obranného průmyslu). Současně probíhá úzká spolupráce v oblasti bilaterálních kontaktů ve vyzbrojování a obranném průmyslu s podporou národní proexportní politiky.

 Hlavní partněři 

 

Evropská Obranná agentura 
(European Defence Agency, EDA)

Úkolem Evropské obranné agentury je integrovaný přístup při rozvoji vojenských schopností, spolupráci v obranném výzkumu, vývoji a vyzbrojování, tvorbě konkurenceschopného evropského trhu s obranným materiálem (EDEM) a posilování průmyslové a technologické základny (EDTIB). ČR se primárně soustředí na ty projekty a programy EDA, které jsou významné z hlediska zabezpečení požadovaných schopností a zároveň nabízejí vhodnou příležitost pro účast domácích výzkumných a vývojových center a podniků z řad českého obranného a bezpečnostního průmyslu. S ohledem na stanovené priority pro rozvoj schopností usiluje ČR o hlubší zapojení do pěti aktivit EDA – strategická přeprava, zvýšení dostupnosti vrtulníků a jejich ochrany proti střelám z ručních zbraní včetně výcviku osádek, bezosádkové vzdušné systémy (UAS), CBRN a zdravotnická podpora. Významnou aktivitou EDA, do které se ČR aktivně zapojuje je v oblasti vyzbrojování harmonizace certifikačních procesů vojenské letové způsobilosti (European Military Airworthiness Requirements – EMARs). ČR rovněž využívá možnosti Agentury v oblasti rozvoje praktických a inovativních metod bilaterálních a mnohonárodních nákupů cestou iniciativy Effective Procurement Methods směřující ke zvýšení efektivnosti výdajů na obranu. ČR se cestou společné pozice členských států EDA aktivně zapojuje do tvorby EDEM a EDTIB  s důrazem na vytváření spravedlivých podmínek na trhu s obranným materiálem (Level playing field) a spravedlivého podílu všech zemí na tvorbě EDTIB.

 

Konference národních ředitelů pro vyzbrojování NATO (Conference of National Armaments Directors, CNAD)

Konference národních ředitelů pro vyzbrojování (CNAD) je fórem národních představitelů zodpovědných za vyzbrojování a rozvoj vojenských schopností v jednotlivých zemích NATO. Činnost CNAD je podpořena rozvětvenou pracovní strukturou národních expertů se zaměřením na systemizaci a nákladovost životního cyklu výzbroje, technickou standardizaci a rozvoj vojenských technologií. Úkolem CNAD je usnadňovat kooperaci při procesu rozvoje vojenských schopností ve všech oblastech, od rozvoje doktrín, přes organizaci, výcvik a logistické zabezpečení. CNAD k usnadnění mezinárodní kooperace ve vyzbrojování využívá nástrojů typu mezinárodního přístupu (Smart Defence), rozvoje interoperability (CFI) a systemizované spolupráce (FNC). V procesu rozvoje vojenských schopností má nezastupitelné místo obranný průmysl včetně udržení silné transatlantické vazby. Dialog s průmyslem je v rámci struktury CNAD udržován na úrovni konzultační průmyslové skupiny NIAG.

 

Agentura podpory (NSPA)

je členem NATO Support&Procurement Organisation. Jejím úkolem je poskytovat logistické služby pro zabezpečení zbraňových systémů a zařízení ve společném držení států NATO s cílem zlepšovat materiální připravenost, zvyšovat účinnost logistických operací. Dále zabezpečovat všestranné logistické potřeby členských zemí a dosahovat úspor cestou hromadného pořizování v oblastech zásobování (včetně nákupu materiálu a služeb), údržby, kalibrace, pořizování, dopravy, technického zabezpečení, inženýrských služeb a řízení konfigurací.

NSPA se podílí na zabezpečení schopností NATO podle požadavků jednotlivých velitelských prvků a dalších agentur NATO, např. SALIS s aktivní účastí ČR, ale i řady dalších, kterých se CZ účastní buď jako pozorovatel nebo se jich doposud neúčastní, např. Sealift, SPIKE, MRAP, DINGO User´s Group, vrtulníky atd.


NATO Business Portal

usnadňuje přístup k informacím o obchodních příležitostech v rámci jednotlivých orgánů NATO. V jednotlivých odkazech lze nalézt podrobnější informace k těmto organizacím a jejich působnosti. Některé webové stránky vyžadují samostatné přihlašovací údaje. 

Přiložené soubory: 

Nahoru