Jste zde

Projektová kancelář

http://pmo.isrpk.czProjektová kancelář (Oddělení  projektové kanceláře SPSpOŘ) je zodpovědná za definici metodiky, koordinaci směrňování všech projektů sekce a projektů spolufinancovaných z prostředků EU. Hlavním úkolem projektové kanceláře je administrativní a metodická podpora řízení projektů resp. jejich úspěšné dokončení v očekávané kvalitě, rozpočtu a čase. Aktivním řízením projektů pomáháme splnit stanovené cíle a eliminovat rizika, která je ohrožují. 


Hlavní činnosti OPK:

- metodická a administrativní podpora řízení projektu
- spolupráce na definici projektu, jeho příprava a výběr řešení
- tvorba metodiky řízení (interních) projektů
- meziprojektová synchronizace, multiprojektové řízení
- analýza a řízení rizik
- řízení a kontrola kvality projektu
- audit řízení projektu
- audit projektu (smluvní, věcný, metodický)
- stabilizace projektů, sběr zpětné vazby, práce se zákazníkem a cílovými skupinami projektu
- krizové řízení projektů


Metodika OPK:

Metodika využívaná projektovou kanceláří vychází z metodiky PRINCE2 resp. PRINCEeGON. Vlastníkem metodiky PRINCE 2 je Office of Governemt Commerce (OGC), která je součástí britské vlády.  

 
Metodika PRINCE2 (Projects in Controlled Environment) byla vytvořena více než sto padesáti společnostmi s mnohaletými zkušenostmi v oblasti projektového řízení a je dnes nejrozšířenější PM metodikou v Evropě.

PRINCE2 stojí na sedmi principech, které zaručují projektu kontrolované prostředí:

průběžné zdůvodnění projektu
- poučení se ze zkušeností
- definované role a zodpovědnosti
- řízení pomocí etap
- dohled nad projektem na základě výjimek
- důraz na produkty
- nutnost upravit metodiku podle aktuálního prostředí

 

Nahoru