Jste zde

Odborný seminář ke spolupráci mezi kosmickým a obranným průmyslem ČR

Zpráva o stavu

Tento formulář je uzavřený.

Ministerstvo obrany, Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací (SPSŘO) a Agentura komunikačních a informačních systémů ve spolupráci s  Ministerstvem dopravy, Odborem inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit pořádá v rámci 6. Festivalu České inovace v Plzni odborný seminář pod názvem PD COMSAT 2017 věnovaný možné spolupráci v rámci českých kosmických aktivit.

PD COMSAT 2017 bude probíhat formou 

- představení strategií MO, Armády ČR (AČR), MD a potřeb a příležitostí v oblasti kosmických aktivit a obrany v ČR, EU a Evropské kosmické agentuře (ESA),

- prezentace činností a potřeb firem/akademických subjektů a

- následné diskuse na téma spolupráce na projektech a naplňování strategií a potřeb státu. 

Výměna informací by měla do budoucna také přispět k výběru dlouhodobě uživatelsky a ekonomicky výhodného řešení pro AČR, ať už se jedná o projekty výzkumu a vývoje nebo o případné budoucí akvizice. Průmyslový den má nicméně pouze informativní charakter, nezavazuje k vypsání výběrového řízení a nevyplývají z ní pro organizátory žádné závazky anebo povinnosti.

Předpokládá se účast zástupců českého průmyslu popř. akademické sféry působících v oblasti kosmických aktivit, letectví, obrany a souvisejících služeb.​

Resort MO nemá v současnosti žádnou preferenci možných řešení např. integraci stávajících systémů, nahrazení stávajících systémů systémem nebo systémy novými, hybridní řešení apod.

Od průmyslových dnů PD COMSAT 2017 resort MO očekává splnění následujících základních cílů:

- poskytnout základní informace účastníkům (potenciálním dodavatelům)

- o cílech rozvoje kosmických aktivit zejména pro využití v rámci systémů řízení
a velení,

- získat informace o stavu českého průmyslu pro oblast kosmických aktivit z hlediska jejich využití v rámci AČR,

- zorientovat se z pohledu resortu MO v problematice uvažovaných řešení potenciálních dodávek systémů a senzorů pro AČR,

 

PD COMSAT 2017 budou zaměřeny na prezentaci společností v rámci B2G a B2B jednání resp. ke sdílení zkušeností z realizovaných projektů a diskusi uvedené problematiky.

PD COMSAT 2017nebudou zaměřeny na obecné obchodní prezentace dodavatelů.

 

Místo konání:   Akce se koná v rámci Festivalu České inovace 2017 v prostorách DEPO2015
Presslova 14, 301 00 Plzeň 3

Termín konání: Čtvrtek 30. listopadu od 10:00 do 15:00 hodin.

_______________________________________________________________________________

Program Akce

09:30 – 10:00 Registrace účastníků

10:00 – 10:10 Zahájení akce - úvodní slovo MD a MO

10:10 – 10:30    Ministerstvo dopravy - Strategie ČR v oblasti kosmických aktivit a                                       příležitosti pro české subjekty

10:30 – 10:50    Ministerstvo obrany - Strategie podpory obranného průmyslu ČR                                         v kontextu mezinárodních závazků ČR a příležitosti pro české subjekty – MO

10:50 – 11:10    Ministerstvo obrany - potřeby Armády ČR

11:10 – 11:20    Technologická agentura ČR - podpůrné programy TA ČR

11:20 – 11:30    Coffee Break

11:30 – 13:00    Prezentace firem a akademických subjektů 1. část - 3min/subjekt 

13:00 – 13:30    Oběd  

13:30 – 15:00    Prezentace firem a akademických subjektů 2. část - 3min/subjekt 

 

15:00 – 17:00    B2B meetingy

 

Forma průmyslových dnů může být změněna v závislosti na počtu přihlášených účastníků. Akce se koná pod záštitou ministra obrany.

Organizace průmyslových dnů a workshopů s dodavateli má pouze informativní charakter, nezavazuje MO k vypsání výběrového řízení a nevyplývají z ní pro MO žádné závazky anebo povinnosti.

Zájemce o účast na průmyslových dnech žádáme, aby se zaregistrovali pomocí webového registračního formuláře, včetně informace, zda se chtějí zúčastnit pouze společné zahajovací prezentace nebo zda mají zájem i o individuální jednání.

Termín pro registrace: do 24. listopadu 2017 16:00 hod. Pro registraci prosím využijte formulář připojený níže!!!

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím,  kontaktujte Jiřího Svačinku, odd. projektové kanceláře, svacinkaj@army.cz, tel.: 702 003 662

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Nahoru