Jste zde

Obranný průmysl

Český obranný a bezpečnostní průmysl má dlouhodobou tradici a zájmem MO je, aby se v této tradici pokračovalo. 

Nevzdávejme se toho, co skutečně umíme, v čem jsme dobří, a co nám může pomoci nejen ve zviditelnění České republiky, ale také především v zajištění obranyschopnosti naší i našich aliančních partnerů.

Vytváření podmínek dalšího vývoje českého zbrojního průmyslu a formování jeho struktury bude záviset na řadě činitelů, mezi něž patří zejména: 

- oblast podpory obranného a bezpečnostního průmyslu ČR v souladu s usnesením vlády České republiky č. 259/2000;

- koordinace a harmonizace projektů/programů vyzbrojování s členskými zeměmi NATO a EU včetně průmyslové spolupráce;

- koordinace národního příspěveku v rámci hlavních výzbrojních skupin Konference národních ředitelů vyzbrojování NATO (CNAD - Conference of National Armaments Directors), projektových skupin NATO a agentůr NATO, s důrazem na rozvoj společných projektů/programů a harmonizaci standardizace;

- koordinace a harmonizace zapojení ČR do projektů/programů a iniciativ Evropské obranné agentury (EDA - European Defence Agency), s důrazem na podporu malých a středních podniků a projektů/programů společného výzkumu a vývoje;

- koordinace průmyslové a výzbrojní spolupráce na bilaterální a multilaterální (V4 – země Visegrádského uskupení) úrovni;

- koordinace realizace programů zahraniční pomoci v rezortu Ministerstva obrany (FMF – Foreign Military Financing, FMS – Foreign Military Sales);

- vydávání dokladů o konečném užití vojenského materiálu, jehož konečným uživatelem je rezort Ministerstva obrany;

- koordinace účasti Ministerstva obrany na mezinárodních veletrzích obranného průmyslu;

- upřesňování národní obranné strategie a koncepce ekonomického zabezpečení obrany, zejména ozbrojených sil a na tomto základě i průmyslové obranné politiky. 

Změny ve struktuře zbrojního průmyslu, které odpovídají potřebám a nárokům ekonomického zabezpečení obrany České republiky v současných podmínkách a jejího členství v NATO. 

Rozvíjení spolupráce vlády, jednotlivých ministerstev, Asociace obranného průmyslu a zbrojních podniků. Reálnost řešení uvedených předpokladů dalšího rozvoje české zbrojní výroby je však rozhodujícím způsobem limitována finančními prostředky vyčleněnými na obranu a její ekonomické zabezpečení. Jejich velikost však nevyplývá jen z politických a vojenských postulátů národní obranné strategie, nýbrž i z omezených možností naší ekonomiky. 

Nahoru