O nás

Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany

je organizačním útvarem Ministerstva obrany, který odpovídá za zabezpečení spolupráce v oblasti podpory obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.

Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací vznikla k 1. lednu 2015 v rámci naplňování strategie Ministerstva obrany v oblastech výzkumu a vývoje, podpory  obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a koordinace zapojení ČR do mezinárodních organizací NATO a EU/EDA. Její naplňování staví svou agendu na čtyřech základních pilířích:

1. Spolupráce s MZV a MPO na podpoře exportu našich výrobků na zahraniční trhy a identifikace příležitostí pro náš obranný průmysl;

2. Efektivní stimulace vývoje nových technologií a související zvyšování naší konkurenceschopnosti;

3. Zlepšení čerpání strukturálních fondů, zvláště v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu;

4. Spolupráce s mezinárodními organizacemi NATO a EU/EDA

V čele sekce je Náměstek pro řízení sekce , který je přímo podřízen ministrovi obrany.

 

Jeden ze základních dokumentů, které se snaží SPSŘO v současné době naplňovat je  Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025Strategie je materiál ministerstva obrany k vytvoření podmínek pro transparentní a efektivní zajištění ozbrojených sil ČR moderním, účinným, bezpečným a interoperabilním vojenským materiálem a službami. Rovněž stanovuje, že MO podporuje rozvoj stabilního, udržitelného a vyváženého růstu obranného průmyslu ČR. Dokument současně reaguje na změněné bezpečnostní prostředí v návaznosti na Bezpečnostní strategii ČR, Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 a Koncepci výstavby AČR 2025.

Jeho aktuální text v českém a anglické jazyce nalezenete pod tímto textem.


 

-------------------------------------AKTUALITY-----------------------------------

Nahoru