Jste zde

VÝSLEDKY VaV

 

 

 

 

 

 


Zdroje úspěchů chemického vojska Armády České republiky bylo možno vždy spatřovat především v promyšlené a cílevědomé přípravě lidí a na vytváření vlastní vědecko-výzkumné a vývojové základny.

Všeobecná technická dovednost a zkušenosti z výcviku s otravnými a radioaktivními látkami jsou ty přednosti, které dělají dobré jméno chemickému vojsku doma i v zahraničí.

V oboru OPZHN se dá směle hovořit o vlastní autentické „české vzdělávací a výzkumně-vývojové škole“.

Tato prezentace obsahuje výčet úspěchů v oblasti výzkumu a vývoje, kterých se podařilo za období let 2003 – 2014 dosáhnout.


 

Nahoru