Jste zde

Expertní seminář UAV/UGV - Letiště Přerov

Zpráva o stavu

Tento formulář je uzavřený.

 

Průmyslový den Ministerstva obrany „UAV/UGV a jejich využití v oblasti bezpečnosti“

 

Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací (SPSŘO) ve spolupráci s LOM PRAHA s. p.,  Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) a Odborem vojskového průzkumu a elektronického boje generálního štábu AČR (OVPzEB MO) pořádá v rámci „Dnů letiště Přerov“ Průmyslový den ke sdílení praktických zkušeností mezi zástupci AČR, složek IZS a odbornou veřejností k využití pozemních a leteckých robotických systémů v prostředí platné, resp. plánované legislativy ČR a EU.

PRŮMYSLOVÉ DNY (dále jen „ID UAV/UGV“) navazují na již realizované semináře a průmyslové dny, které byly SPSŘO v minulosti konány, ať už formou odborných seminářů nebo formou statických a dynamických ukázek v rámci leteckých dnů a veletrhů (Den českého leteckého průmyslu 2016, Future Forces 2016, FOUR LOG 2017 apod.)

ID UAV/UGV budou probíhat formou workshopů s odbornými konzultacemi k možnostem řešení této problematiky ve vztahu ke specifickým požadavkům rezortu MO (AČR). Předpokládá se účast dodavatelů, zástupců českého obranného průmyslu, kteří již realizovali rozsáhlé projekty v oblasti dodávek, výcviku a servisu zejména pro složky IZS (PČR a HZS).

V rámci průmyslových dní je možné provést praktické letové a pozemní ukázky robotické techniky
a to ve dvou blocích. V pátek 21. 7. v rámci expertní neveřejné části a v sobotu 22. 7. v rámci Dne letiště Přerov jako veřejnou prezentaci.

Základní myšlenkou ID UAV/UGV je navazující informační podpora plánovaného využití robotických a bezpilotních systémů v rámci rozvoje schopností ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance) pro potřeby AČR. Cílem je výměna informací ke kvalifikovanému rozhodování a výběru pro AČR dlouhodobě uživatelsky a ekonomicky výhodného řešení, ať už se jedná o projekty vědy a výzkumu nebo pro případné budoucí akvizice.

Podrobné informace jsou v příloze.

REGISTRACE

Registraci provádějte prostřednictvím emailu svacinkaj@army.cz , v kopii  zemkovaj@army.cz nebo využijte registrační formulář.

Nahoru