Jste zde

European Defence Action Plan seminar

Evropská komise představila evropský obranný akční plán (EDAP – European Defence Action Plan), jehož základním cílem je podpora efektivnějšího vynakládání prostředků členských států na společnou obranu a podnícení konkurenceschopné a inovativní průmyslové základny EU. 

EDAP je postaven na třech pilířích:

•           Evropský obranný fond

•           Podpora investic do dodavatelských řetězců s obranným materiálem

•           Posílení jednotného obranného trhu.

 

ČR zajistila prostřednictvím MO ČR, MPO ČR, MZV ČR, MD ČR a Úřadu vlády rozpracování problematiky EDAP a jejích integrálních součástí - Evropského obranného fondu (EDF), Evropského plánu zajištění rozvoje obranného průmyslu (EDIDP) a problematiky stálé strukturované spolupráce (PESCO) do národních pozic a prostřednictvím celé série jednání provedených v letošním roce připravuje implementaci zásad EDAP do prostředí ČR.

 

K využití potenciálu, který EDAP přináší, považujeme za nezbytné co nejdříve informovat odbornou veřejnost jak o problematice EDAP samotné, tak i o způsobech, kterými se bude moci akademická sféra, výzkumné instituce a společnosti na EDAP podílet a čerpat jeho benefity.

 

Jménem Sekce průmyslové spolupráce MO si vás dovolujeme pozvat na seminář k problematice Evropského obranného fondu (EDF), Evropského plánu zajištění rozvoje obranného průmyslu (EDIDP) a problematice stálé strukturované spolupráce (PESCO), který připravuje Ministerstvo obrany ČR v součinnosti s Úřadem vlády ČR a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Cílem semináře bude seznámit odbornou veřejnost s novými iniciativami a opatřeními EU při zajišťování rozvoje obranných a duálních technologií, posílení konkurenceschopnosti a nezávislosti evropského obranného průmyslu a také s požadavky a navrhovanými kritérii výběru projektů pro získání podpory ze strany EU.

 

Seminář se uskuteční dne 6. prosince 2017 v hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6, salonek Labe. Začátek semináře je plánován v 10:00, konec semináře v 15:00 hod.

 

Svoji účast na semináři prsím potvrďte nejpozději do 20. listopadu do 12:00 hod na email haklp@army.cz.

Nahoru