Jste zde

Výsledky výzvy k předložení projektů R&T DUAL USE EDA 2015

Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací ve spolupráci s Evropskou obranou agenturou v únoru 2015 vyhlásila výzvu k předložení projektů R&T pro oblast dvojího užití (tzv. "DUAL USE“), které mají potenciál být financované v rámci nového programového období 2014 - 2020 z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Cílem této projektové výzvy, bylo ze strany SPSpŘO resp. rezortu obrany poskytnout podporu nadějným projektům, které mají potenciál využití jak v rámci rezortu obrany, tak v civilním sektoru (CBRN, robotické systémy, Cyber defence apod.) a zároveň jsou vhodné pro financování z ESIF a těmto projektům poskytnout technickou pomoc v oblasti přípravy žádostí o dotaci pro jednotlivé národní operační programy s finanční podporou EDA, která na tyto aktivity vyčlenila finanční prostředky.

EDA na základě svého hodnocení vybrala 30 projektů ze 146 předložených jednotlivými členskými zeměmi. Česká republika byla úspěšná ve třech případech:

 1. Projekt „Application of patented sublimation technology to produce
  new carbon-silicate photocatalytic sorbents with a high efficiency“,
  který předložila ve spolupráci se SPSpŘO
  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

Tento projekt je zaměřen na patentovanou sublimační technologii výroby uhlíkových a silikátových fotokatalytických sorbentů s vysokým specifickým povrchem, který je zaměřen na praktickou aplikaci technologie pro přípravu a průmyslovou výrobu speciálních nanomateriálů užitých pro sorpci a fotodegradací CBRN látek v oblasti vojenských aplikací a integrovaného záchranného systému.

 

 1. Projekt „Innovative and Additive Technologies for Dual-use Applications“, který předložila ve spolupráci se SPSpŘO Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

Tento projekt je zaměřen na vývoj a použití nových materiálů v rámci zavádění inovativních a aditivních technologií při výrobě dílů pro civilní a vojenský průmysl.

 

 1. Projekt „The research of detection methods and localization of the UAV drones used for unlawful activities, který předložila
  ve spolupráci se SPSpŘO společnost Evolving System Consulting s.r.o., an esc Aerospace Company

Tento projekt je zaměřen na výzkum a aplikaci technologie pro detekci a obranu proti UAV/RPA bezpilotním prostředkům při využití radio-magnetické detekce (širokopásmové elektromagnetické detekce specifické pro rozpoznávání skladeb a identifikaci vrtulových motorů s vysokým RPM) v rámci mobilního radiolokátoru s integrovanou optickou detekci a detekci zvuku.

Vybrané projekty budou kromě podpory při získání dotačního titulu v rámci národních operačních programů dále rozvíjeny v rámci Capability Technology Group ("CapTech"). CapTech jsou pracovní skupiny pro výzkum a vývoj konkrétních oblastí perspektivních technologií, které pomáhají rozvíjet spolupráci v oblasti R&T projektů mezi jednotlivými členskými státy EU při přípravě širších vědecko-výzkumných programů.

 

Nahoru