Jste zde

Spolupráce mezi akademickým, soukromým a veřejným sektorem v oblasti obranného průmyslu

V pátek 24. listopadu 2017 uspořádal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze a Univerzitou obrany v Brně konferenci na téma: Spolupráce mezi akademickým, soukromým a veřejným sektorem v oblasti obranného průmyslu. S úvodními projevy vystoupili František Bublan, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka a prorektor Univerzity obrany v Brně Alexander Štefka.

Zástupci Ministerstva obranyTomáš Kuchta, náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací a Jakub Landovský, náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie zdůraznili význam této spolupráce zejména pro oblast výzkumu a vývoje.

President BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson Rask prezentoval hlavní aktivity této švédské společností, která se specializuje na bojová vozidla.

Odbornou debatu, ve které zazněly především zkušenosti z prolínání civilního a vojenského sektoru v oblasti obrany a bezpečnosti, moderoval JUDr. Jan Rouček. V průběhu konference podepsali zástupci ČVUT a Univerzity obrany v Brně dodatek memoranda o spolupráci.

                                       

Konference se dále zúčastnili Ing. Petr Očko, předseda Technologické agentury ČR, RNDr. Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, zástupci univerzit, odborné veřejnosti i zastupitelských úřadů v ČR.

Nahoru