Jste zde

Nová webová prezentace sdružení CAFR

Sdružení CAFR spustilo od května 2016 novou webovou prezentaci v rámci které se můžete seznámit
s aktuálními projekty Univerzity obrany a VOP s.p. v oblasti pokročilé robotiky. 

Projekt TAROS (taktický robotický systém) je výzkumný a vývojový projekt řešící bezosádkový pozemní dálkově řízený prostředek – vozidlo. Na tomto projektu spolupracuje VOP CZ, s.p. s českými univerzitami v rámci sdružení CAFR (Center for Advanced Field Robotics) TAROS se řadí do kategorie UGV (Unmanned ground vehicles) bezosádkové pozemní vozidlo, schopné pohybu v náročném terénu. Nástavbu je možné osadit širokou škálou senzorických a zbraňových komponent, robotickou rukou, prvky komunikačního systému, logistickou nástavbou atd.Prostředek je určen zejména k přímé podpoře bojové činnosti mechanizovaných, průzkumných a speciálních jednotek v rizikových prostorech, například pravděpodobným výskytem, IED, kde realizuje rizikové aktivity, včetně bojové činnosti a váže na sebe pozornost nepřátelských vojsk.

Centrum pro pokročilou robotiku si klade za cíl sdružovat organizace zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti vyspělé robotiky a autonomními systémy v České republice. Zakládajícím subjektem je i s. p. VOP a Univerzita obrany Brno.


Sdružení různých nezávislých subjektů pod jednou střechou otevírá nové možnosti a synergie pro řešení náročných robotických problémů vedoucích k reálných aplikacím v civilních, průmyslových a vojenských odvětvích. 
V neposlední řadě Centerum umožňuje realizovat společné projekty v oblasti výzkumu a vývoje.

Projekt TAROS (taktický robotický systém) je výzkumný a vývojový projekt řešící bezosádkový pozemní dálkově řízený prostředek – vozidlo. Na tomto projektu spolupracuje VOP CZ, s.p. s českými univerzitami v rámci sdružení CAFR (Center for Advanced Field Robotics) TAROS se řadí do kategorie UGV (Unmanned ground vehicles) bezosádkové pozemní vozidlo, schopné pohybu v náročném terénu. Nástavbu je možné osadit širokou škálou senzorických a zbraňových komponent, robotickou rukou, prvky komunikačního systému, logistickou nástavbou atd.Prostředek je určen zejména k přímé podpoře bojové činnosti mechanizovaných, průzkumných a speciálních jednotek v rizikových prostorech, například pravděpodobným výskytem, IED, kde realizuje rizikové aktivity, včetně bojové činnosti a váže na sebe pozornost nepřátelských vojsk. Na aktuální výsledky projektu TAROS a na mnoho dalších informací z robotiky se nyní můžete podívat na nově zřízených stránkách www.cafr.cz

Nahoru